Drivkraft Danmark: Landsdækkende lyn-ladenetværk til tung transport klar allerede i 2024

08 nov. 2023

I de kommende år investerer Drivkraft Danmarks medlemmer milliarder i elektrificering af den tunge transport. Det betyder, at der allerede i 2024 vil være minimum 14 åbne ladestationer langs de danske motorveje til den tunge transport.
Siden åbningen af den første åbne ladestation til tung transport i Nyborg i marts 2023 er udviklingen ved at blive accelereret, og i dag er der 3 åbne ladestationer og 11 flere er på vej. De er alle fordelt omkring de største danske motorveje, og der tegner sig et klart billede af, at der allerede næste år vil være et dansk lynladenetværk til den tunge transport.
– Vores medlemmer investerer milliarder i den grønne omstilling af den tunge transport. Vi har forpligtet os til en målsætning om 100 ladestationer i 2030. Når vi har mindst 14 ladestationer klar allerede næste år, så viser det, at vores medlemmer er villige til at investere forud for efterspørgslen, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark, i en pressemeddelelse.

Der har i den seneste tid været en del kritik af konkurrencesituationen på markedet for personladning. Det er en af flere udfordringer, som skal undgås, hvis der hurtigt og effektivt skal udrulles lynladning til den tunge transport:
– Åben konkurrence på et sundt og fair lademarked med mange operatører er en forudsætning for at sikre de mest effektive og økonomisk fordelagtige løsninger – både for brugerne og for samfundet, siger Jacob Stahl Otte.
Her peger Jacob Stahl Otte også på, at den eksisterende infrastruktur skal udnyttes bedst muligt, når den tunge transport bliver grønnere.
– Det giver mening at udnytte de eksisterende truck- og transportcentre i størst muligt omfang. Det er det mest optimale både samfundsøkonomisk og klimamæssigt, fordi der allerede er etableret rundkørsler og tilkørselsveje mv. og samtidig kan vi sikre, at chaufførerne har de faciliteter og den service, som de efterspørger. Ved at sikre mulighed for flere ladeoperatører kan der samtidig skabes lokal konkurrence, siger han.
Med specifikke krav fra EU angående afstanden mellem ladestationer til tung transport bliver der behov for opladning i områder, hvor efterspørgslen måske ikke kan retfærdiggøre omkostningerne. Her advarer Jacob Stahl Otte imod politisk detailplanlægning:
– Vi håber på gennemtænkte og fokuserede støttepuljer til den tunge transport. Her mener vi især støttepuljer, der er målrettet de yderområder, hvor efterspørgslen ikke er stor nok til, at markedet kan dække, siger Jacob Stahl Otte.