Om BFR

Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR, er brancheorganisationen for benzinforhandlere og andre forhandlere med tilknytning til branchen i Danmark. BFR er medlem af Nordisk Benzin Union, der er en fælles brancheforening for alle benzinforhandlere i Norden.

BFR varetager medlemsforeningernes og deres medlemmers interesse. Medlemsforeningerne er benzinmærkeforeninger med medlemmer, som driver benzinstationer i Danmark, som enten er selvstændigt ejet eller forpagterdrevet. Men også ejere og forpagtere af butikker i tilknytning til benzinstationer samt ejere og forpagtere af bilvaskeanlæg

Hver mærkeforening repræsenteres af to medlemmer i BFR, og organisationens arbejde planlægges på medlemsmøder og varetages af BFR’s forretningsudvalg og sekretariat.

Arbejdet i BFR består blandt andet i aktiv deltagelse i høring i forbindelse med lovgivning vedrørende benzinstationer og bilvaskeanlæg. Herunder miljølovgivning, tankbekendtgørelser m.v., kiosk- og butikshandel og et aktivt samarbejde med lignende organisationer i Norden.

BFR har gennem årene opnået en betydelig viden om vilkårene for drift af benzinstationer, butikker i tilknytning hertil samt bilvaskeanlæg i Danmark, og har gennem samarbejdet med tilsvarende brancheorganisationer i de øvrige nordiske lande indblik i branchen i Norden.

Forespørgsler om emner, som kan være relevante for branchen, kan generelt rettes til sekretariatet. Forhold vedrørende det enkelte selskab bedes rettet til den respektive formand i mærkeforeningen.

Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation udgiver i samarbejde Nærbutikkernes Landsforening branchemagasinet Convenience & Tank, som udkommer en gang om måneden. Bladet bringer artikler, der er interessante og oplysende for branchen.

Modtag Convenience & Tank i indbakken

Udfyld formularen og bekræft din tilmelding, så vil du fremover modtage branchemagasinet i din indbakke.

Du har nu tilmeldt dig den elektroniske udgave af Convenience & Tank.