Drivkraft Danmarks Plan 2050:

08 okt. 2019

Behov for ambitiøse klimakrav i transporten

Danmark og resten af EU skal være CO2-neutral senest i 2050. Det er en god og ambitiøs målsætning, og selvom opgaven er stor, er den langt fra uoverkommelig. Men den kræver, at alle sektorer omstiller sig. Derfor lancerer Drivkraft Danmark i dag d. 8. oktober sin Plan2050 med tre konkrete bud på, hvordan Danmark opnår en CO2-neutral transportsektor, uden at det går ud over mobiliteten i samfundet.
”Hos Drivkraft Danmark ønsker vi at tage et stort medansvar for at gennemføre den grønne omstilling. Transportsektoren bærer en betydelig del af det samlede CO2-aftryk, og selvom elektrificering af bilparken vil løse en del af problemet, kan vi se, at der skal et decideret paradigmeskifte til, hvis vi skal nå målet,” siger direktør i Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte, i en pressemeddelelse.
Plan 2050 rummer tre konkrete forslag til, hvordan Danmark kan opnå sine ambitiøse mål:
1. Lovkrav om CO2-fortrængning i brændstoffer til transport
2. Omlægning af afgifter fra energi til klimapåvirkning
3. Tværgående forskning og udvikling af fremtidens teknologier
Det helt centrale element i forslaget er det såkaldte paradigmeskifte. Hvor der fra politisk hold i dag ydes støtte til bestemte teknologier og energiformer, foreslår Drivkraft Danmark, at der fremover skal stilles krav, som sikrer en klimavenlig udvikling inden for teknologineutrale rammer og mål.
”Ingen ved, hvilke teknologier eller energiformer, der i fremtiden viser sig som de mest effektive. Derfor mener vi hos Drivkraft Danmark, at det vil give de bedste, billigste og smarteste løsninger, hvis vi fra politisk hold stiller strenge klimakrav til producenterne af teknologi og energi, og at vi derefter overlader det til markedet at afgøre, hvilke der vinder. Om det bliver flydende el produceret af sol og vind i form af elektrofuels, biogas, el, brint eller andre vedvarende energibrændstoffer, betyder ikke så meget. Det vigtigste er, at klimaet vinder,” siger Jacob Stahl Otte.
Et meget konkret eksempel på regler, der i dag er uhensigtsmæssige og bør ændres som led i paradigmeskiftet, er kravet om iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel. I dag skal benzin og diesel iblandes 5,75 procent biobrændstoffer for på den måde at blive grønnere. Kravet giver imidlertid producenterne et incitament til at producere de billigste biobrændstoffer, der i værste fald kun har lille eller direkte negativ indflydelse på CO2-aftrykket. I stedet foreslår Drivkraft Danmark, at man fokuserer på brændstoffets samlede klimaeffekt, hvilket vil betyde, at de lidt dyrere og mere effektive vedvarende energibrændstoffer (VE-brændstoffer) bliver mere attraktive end de nuværende.
”Vi håber, at de ansvarlige politikere sammen med Drivkraft Danmark og repræsentanter fra alle andre relaterede brancher, er parate til at indgå i dialog. Det er vigtigt, at vi på tværs af sektorskel tager fat om løsningerne så hurtigt og effektivt som muligt,” siger Jacob Stahl Otte.

Modtag Convenience & Tank i indbakken

Udfyld formularen og bekræft din tilmelding, så vil du fremover modtage branchemagasinet i din indbakke.

Du har nu tilmeldt dig den elektroniske udgave af Convenience & Tank.