Epinion undersøgelse

23 maj. 2018

 

Mangelfuld viden om kloakseparering

45 procent af de adspurgte i en meningsmåling foretaget af Epinion for BFR i april 2018 ved ikke, om der er kloaksepareret, hvor de bor. 71 procent mener ikke, at der informeres godt nok om konsekvensen for miljøet i forbindelse med kloakseparering: At det beskidte vaskevand fra blandt andet bilvasken havner direkte i vandmiljøet.
Derfor har BFR henvendt sig til Kommunernes Landsforenings Miljø- og Forsyningsudvalg for at høre, om de vil tilskynde kommunerne til i højere grad at informere borgerne om kloakseparering og konsekvenserne heraf for miljøet. Det handler ikke kun om hjemmevask af biler, men også eksempelvis afrensning af havemøbler, eller når det beskidte vand fra vinduesvask hældes i regnvandskloakken.

Læs mere i Benzin & Kiosk 3-2018, som er på gaden 1. juni.