Flere stationer til bilisterne i Danmark

29 jun. 2020

Drivkraft Danmark har netop fået de nye tal for tankstationer i Danmark. De viser, at der igen har været en stigning i antal stationer, så vi nu er oppe på 2048 at vælge imellem for bilisterne i hele Danmark.

Efter i de seneste mange år at have ligget nogenlunde stabilt lige over 2.000 stationer steg det samlede antal stationer i 2018 til 2.034. Og denne stigning er fortsat i 2019 viser Drivkraft Danmarks nye tal. Der er nu 2048 stationer at vælge imellem for bilisterne spredt ud over hele Danmark. Stigningen er drevet af nyetablerede ubemandede stationer.

Siden 1997 er de ubemandede stationers andel af det samlede antal stationer næsten tredoblet, så de i 2019 udgjorde mere end 75 procent af det samlede antal stationer. Danmark er et af de lande med flest stationer per bil i Europa. Tankstationerne udgør således transportens rygrad og binder os sammen i et vidtforgrenet net på tværs af landsdelene. Hvert sekund tanker tre biler i Danmark året rundt og fastholder den høje mobilitet i samfundet.

Udbuddet af energi til transport udvikler sig meget i disse år, og vi vil gå fra benzinstationer til egentlige energistationer. Allerede nu udbydes benzin og diesel iblandet biobrændstoffer, gas, el og brint på stationerne. Disse vil naturligt blive mere udbredt på stationerne i takt med, at teknologierne udvikles, og forbrugerne tager dem til sig. I januar 2020 introducerede selskaberne E10 på stationerne som standardbenzin for at gøre benzinen lidt grønnere med 10 procent bioethanol blandet i benzinen. Branchen står i dag for 99 procent af energien til transporten.