Flere tankstationer

21 jun. 2018

Lidt flere tankstationer

Da antallet af tankstationer i Danmark toppede i 1967, var der over 8.000. Allerede 10 år senere var tallet faldet til 5.000, og herefter faldt det jævnt hvert år til omkring 2.000, hvor det har ligget stabilt i cirka 15 år. Men i det seneste par år har der igen været en stigning, så der ved udgange af 2017 var 2.013 tankstationer i Danmark.

(Kilde: Energistatistik 2018, Drivkraft Danmark)