Forbud er ikke vejen frem

03 okt. 2018

Forbud ikke vejen frem

Noget af det, der vakte størst opmærksomhed i statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget d. 2. oktober var, at regeringen vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler om 12 år.
Drivkraft Danmark mener, at vi med et forbud lukker ned for udvikling af de nye teknologier, der i virkeligheden skal bidrage til omstillingen af transporten.
Til regeringens forslag siger direktør for Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte (billedet):
”Vi mener ikke, at et forbud mod udvalgte teknologier er vejen frem. Tværtimod udelukker et forbud netop de teknologier, som kan blive nødvendige for den grønne omstilling af transporten. Og ingen kan i dag præcis forudsige, hvilke teknologier, der bliver fremtidens løsninger.
Det eneste, vi med sikkerhed kan sige, er, at vi skal have mange forskellige løsninger i spil, hvis vi skal nå i mål med omstillingen. I stedet for forbud mod enkeltteknologier giver det langt mere mening med teknologineutrale krav til bilernes CO2-udledning, så teknologierne kan konkurrere om at opfylde målsætningerne bedst, billigst og smartest.
Det er jo brændstoffet og ikke bilen, der er udfordringen. Ingen biler er som udgangspunkt ”sorte” eller ”grønne”. Deres bidrag til klimaet afhænger både af den energi vi fylder på dem, og hvor gode de er til at udnytte den. Det gælder uanset om, der er tale om biler, som kører på benzin, diesel, el, brint, biogas eller bæredygtige biobrændstoffer og elektrofuels.
Det giver heller ikke rigtig mening med nationalt dansk forbud. Vi bliver nødt til at se udfordringen i et europæisk perspektiv og søge europæiske løsninger. Og så glemmer regeringen helt den tunge transport, hvor ingen i dag rigtigt kan pege på reelle alternativer til de flydende brændstoffer. Det bliver vi også nødt til at tage fat på, og her hjælper forbud heller ikke”.