Kære regering: Sådan kan I hjælpe med energiregningen

13 sep. 2022

OK a.m.b.a. med CEO Michael Løve i spidsen giver i en pressemeddelelse den 13. september et forslag til regeringen, der kan være med til at hjælpe trængte energiforbrugere hen over vinteren:

”For at give et billede af, hvor vanskelig situationen er for nogle af OK’s kunder, kan vi oplyse, at antallet af afdragsordninger er mere end tidoblet i OK i forhold til sidste år, og beløbet, der ønskes betalt i afdrag, er steget eksplosivt.
Forventningen i OK er, at vi desværre vil se endnu flere henvendelser fra kunder, der hen over vinteren ønsker henstand. Også elkunder kan få problemer. Vi er i skrivende stund i gang med at udsende aconto-opgørelser til elkunder, og her tager vi udgangspunkt i den strømpris, der er flerdoblet hen over sommeren. Situationen er derfor alvorlig for både gas- og elkunder, og udviklingen lægger yderligere pres på ønsket om henstand fra vores kunder i de kommende måneder.
Regeringen har tidligere hjulpet trængte forbrugere gennem varmechecks. I OK vil vi gerne henlede opmærksomheden på en alternativ løsning, hvor regeringen målrettet kan yde støtte til de virksomheder og private husstande, hvor regningen til el og gas for alvor trykker.
Som alternativ eller supplement til en direkte støtte, der kan være meget vanskelig at målrette, så foreslår vi, at regeringen stiller garanti for den henstand, energiselskaber yder til de kunder, der oplever kraftige stigninger i energiudgifterne de næste seks måneder.
Denne model udnytter energisektorens indsigt i deres kunders energiomkostninger til at dirigere hjælpen derhen, hvor den er mest tiltrængt. Samtidig trækker ordningen også på den administration, som i forvejen eksisterer hos energiselskaberne. Det vil koste energidistributører en del likviditet, men med garantien mindsker regeringen den ekstraordinære risiko, energiselskaber ellers ville skulle påtage sig – samtidig med de giver kunden, forbrugeren såvel som virksomheden – tid til at betale.
Fra OK’s side vil vi med sådan en ordning aktivt kunne give henstand til flere kunder, som på den korte bane er udfordret ud over det mulige. Det gælder privatkunder såvel som små- og store virksomheder, som hen over vinteren vil blive udfordret på likviditeten, hvis de ikke får hjælp.
Vi indgår meget gerne i en dialog med regeringen om ovenstående, således vi kan sikre, at danske energiforbrugere har mulighed for at komme godt igennem den kommende vinter.”