Røverier

05 nov. 2018

Flere røverier – men
ikke mod tankstationer

Efter flere år med konstant fald i antallet af røverier mod detailhandelen har der siden foråret været en stigning på 16 procent, og stigningen er fortsat ind i sommeren.

Opgørelsen viser, at stigningen skyldes røverier mod landets butikker, mens antallet af røverier mod servicestationer er faldet. Butikkerne var udsat for 94 røverier mod 87 i tredje kvartal 2017. For servicestationerne var tallene henholdsvis 8 og 11.

(Kilde: Dansk Handelsblad)