Trafik

03 maj. 2019

Flere biler på motorvejene

Væksten i vejtrafikken fortsætter og er gennem de seneste otte år øget med gennemsnitligt 36 procent. Alene i 2018 kom der 3,8 procent flere biler på motorvejene, viser de seneste trafiktal fra Vejdirektoratet.
Det betyder, at der opstår situationer med hyppige kødannelser og forsinkelser på veje, hvor der ikke er kapacitet nok.
Den motorvej, hvor trafikken er øget mest på otte år, er Motorring 3 mellem frakørsel 19 og motorvejskrydset ved Gladsaxe. Her er trafikken øget med 43 procent. Herefter følger Herningmotorvejen med en trafikstigning på 39 procent.